8/7 hàng quá hót. Tannoy M20 Gold tuyệt đẹp. JBL 4428 Studio Monitor. EQ Technics 8065, Sea-R7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *