( Đã bán ) Cặp loa toàn dải Mỹ bass 3 tấc giá ( đã bán ) . Lấy thêm thùng thì thêm 3 triệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *