Đấu trực tiếp loa sub điện vào amply qua đường dây loa có được ko?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *