DOCKER? DỄ ẤY MÀ #1 | CƠ BẢN | TodayILearnedHế lô hế lô, Ông dev đây!

Trong phần này mình sẽ nói về Docker.
Tóm tắt:
– So sánh Virtual machines và Docker containers
+ Virtual machines:
* VM sẽ chạy trên Kernel riêng của GuestOS sử dụng Hypervisor
* VM cung cấp nhiều thứ hơn những gì ứng dụng chúng ta cần
+ Docker containers:
* Sử dụng kernel của Host OS
* Chỉ cung cấp thứ mà ứng dụng cần
* Dễ dàng scale
– Tác dụng của Docker:
+ Giữ môi trường đồng nhất trên tất cả các máy sử dụng
+ Khi đã có image rồi, chỉ cần chạy nó thôi 😀 Không cần cài đặt thêm gì cả. Điều này khiến cho người mới vào dự án dễ dàng set up hệ thống.
+ Tốc độ cao hơn VM(giảm từ phút khởi chạy đến mili giây)
– Điều cần nắm trong Docker:
+ Image: executable package chứa tất cả mọi thứ liên quan đến ứng dụng(nền tảng, code, thư viện, biến môi trường, cài đặt)
+ Container: là một runtime instance của image, nghĩa là image chạy lên nó sẽ ra 1 container
+ Dockerfile: đây là một file text nơi bạn sẽ cài đặt mọi thứ liên quan đến cái image của mình
– Quy trình sử dụng Docker cơ bản:
+ Tạo Dockerfile
+ Từ Dockerfile build ra image
+ Chạy image sẽ có container
– Các lệnh thường dùng(kí tự ” chỉ là trích dẫn):
+ docker build -t ‘image-tag’ ‘địa chỉ của build context(là nơi chứa Dockerfile)’
+ docker run -p ‘host port’:’docker port’ ‘image-tag’
+ docker ps dùng để xem danh sách container
+ docker images dùng để xem danh sách image

**** Phần tiếp theo mình sẽ nói về Docker compose, sẽ kết hợp các service lại với nhau!

Link của cả playlist Today i learned:

— Để xem những video về lập trình và gaming —
Nhấn vào đây để theo dõi kênh mình nhé:

— Blog của mình —

— Facebook page của mình —

— Ủng hộ Ông Dev —

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi
#todayilearned #ôngdev #docker

ông dev, ông dev vui tính, today i learned, til, chia sẻ kiến thức, kiến thức lập trình, docker, image, container, docker image, docker containers, learn docker, docker hub, docker tutorials, học docker, Dockerfile

Xem Thêm Bài Viết Mẹo Vặt Khác: https://colbertforsenate.com/meo-vat

Nguồn: https://colbertforsenate.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *