Đóng băng ổ cứng (Deep Freeze ) – bảo đảm an toàn cho phòng máy tính –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *