Hàm lấy ra giá trị duy nhất, lọc trùng trong danh sách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *