How to configure XAMPP to open Apache and phpMyAdmin on port 8080 by default?How to open XAMPP Apache phpMyAdmin page on port 8080 by default from XAMPP Control Panel.
By default, Apache and phpMyAdmin pages opens on If we have changed Apache port from 80 to 8080 for example, then we may also want the Apache and phpMyAdmin pages to open on the new port 8080 by default when the ADMIN button is clicked on the XAMPP Control Panel.
For more tech tips visit www.techubber.blogspot.com

Techubber, Tech Tips, Tech Blog, Computer Tips, Tutorials, How To, XAMPP, Apache, phpMyAdmin, http, port 80, port 8080

Xem Thêm Bài Viết Công Nghệ Khác: https://colbertforsenate.com/cong-nghe

Nguồn: https://colbertforsenate.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *