[Leather Handmade EP3] Making a Simple Bifold Wallet – Làm Một Chiếc Ví Mini Handmade Đơn Giản[Leather Handmade EP3] Making a Simple Bifold Wallet – Làm Một Chiếc Ví Mini Handmade Đơn Giản
– Size: 11x8cm
– Design: 4 card slot, 1 money slot
– Leather: Crazy horse Wax Leather

Facebook:
Instagram:
Phone: 085 430 2332
Add: 106B A13 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội

leather, handmade, leather handmade, leather work, leather good, small leather good, handcraft, handicraft, wallet, diy, making wallet, handmade wallet, diy wallet, man wallet, january 18

Xem Thêm Bài Viết Mẹo Vặt Khác: https://colbertforsenate.com/meo-vat

Nguồn: https://colbertforsenate.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *