Mô hình trường học mới: Vướng mắc trong giảng dạy | VTC

  • admin 6 Tháng Một, 2021VTC | Sau 3 năm thí điểm mô hình trường học mới (VNEN), bước đầu đã nâng cao kết quả học tập của học sinh, tạo sự tự tin trong giao tiếp, đặc biệt là thay đổi cách dạy, cách học truyền thống cho cả giáo viên và học sinh, phù hợp với xu thế phát triển của giáo dục hiện đại. Tuy nhiên, khi triển khai ở lớp 6 và những năm tiếp theo, nhiều giáo viên, nhà quản lý rất băn khoăn.
* Nguồn: VTC1
* Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
*Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm:

Mô hình trường học mới: Nhiều vướng mắc trong giảng dạy, Vietnam online television, vnotv, vtc, vtctv, vtctube, vtc1, vtc2, vtc3, vtc14, vtc16, vtc7, vtc9, truyen hinh vtc, truyen hinh ky thuat so, truyen hinh viet nam, tin tức, tin nóng

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://colbertforsenate.com/giao-duc

Nguồn: https://colbertforsenate.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *