Phượng Hoàng Band – Vietnamese Rock Music pre 1975 – Volume 1In the 70’s Phượng Hoàng is the only vietnamese rock band that wrote and performed their own songs.
Elvis Phương, well known with french cover songs, was the band’s main vocalist.

NhonTransj, Chris Tran, Nhon Tran

Xem Thêm Bài Viết Về Giải Trí Khác: https://colbertforsenate.com/giai-tri

Nguồn: https://colbertforsenate.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *