Tearing of saga (mộc đế f2)đưa tướng vào lấy vũ khí.thu phục thêm tướng nha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *