Tsinghua University ( 清华大学 ) – China | Đại học Thanh Hoa – Trung Quốc

  • admin 26 Tháng Mười Hai, 2020Tsinghua University (abbreviated THU; Chinese: 清华大学; also romanized as Qinghua) is a major research university in Beijing, and a member of the elite C9 League of Chinese universities. Since its establishment in 1911, it has graduated numerous Chinese leaders in politics, business, academia, and culture.

Tsinghua, university, China, StudyinChina

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://colbertforsenate.com/giao-duc

Nguồn: https://colbertforsenate.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *